Hỗ trợ trực tuyến

Chương trình đào tạo

Chương trình tuyển sinh

Liên hệ trực tiếp

04.33554745
0988816248

Bạn đang ở đây

Sứ mệnh và tầm nhìn

TÂm nhìn đẾn 2020
Trở thành một trường hàng đầu của Việt Nam về đào tạo lĩnh vực báo chí và truyền thông đa phương tiện và nâng cấp thành trường đại học.

SỨ MỆNH

1. Đảm bảo chất lượng học sinh tham gia học tại trường về lĩnh vực báo chí và truyền thông

2. Học sinh được tham gia thực tế ngay khi học trong trường

3. 100% sinh viên ra trường đều có việc làm

4. Cam kết học sinh có điểm tiếng Anh tối thiểu TOEFL 400 hoặc tương đương

Các MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Xây dựng trường thành trung tâm đào tạo lớn về lĩnh vực báo chí, truyền thông đa phương tiện trong cả nước

2. Để đạt được mục tiêu đó,  nhà trường sẽ phấn đấu thực hiện phương châm đào tạo là khơi nguồn sáng tạo và tạo tính độc lập cho sinh viên, điều này sẽ tạo nên những cơ hội nghề nghiệp rất lớn khi sinh viên ra trường trong lĩnh vực truyền thông, đa phương tiện

3. Tạo nguồn nhân lực báo chí và truyền thông cho các Tập đoàn, Doanh nghiệp, Đài phát thanh - truyền hình trong cả nước

4. Xây dựng các chương trình đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp. Mở rộng các mối quan hệ, hợp tác, liên kết đào tạo với các trường báo chí. truyền thông tiến tiến trên thế giới

5. Ứng dụng những thành tựu mới trong khoa học và đào tạo của nhà trường, đẩy mạnh việc liên kết, đào tạo có địa chỉ cho sinh viên

6. Đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại cho học sinh, sinh viên học tập

7. Xây dựng và phát triển văn hóa trong nhà trường với khẩu hiệu "Học vì tương lai"

8. Đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường truyền thông của thế giới

9. Hỗ trợ vay vốn và tạo điều kiện tối đa cho sinh viên trong quá trình học tập

10. Ưu tiên sinh viên ra trường làm tại HiTV Holdings