Hỗ trợ trực tuyến

Chương trình đào tạo

Chương trình tuyển sinh

Liên hệ trực tiếp

04.33554745
0988816248

Bạn đang ở đây

Sinh viên được đào tạo về các môn cơ bản của nhóm ngành Điện tử viễn thông, đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực viễn thông

Sinh viên được đào tạo về các môn cơ bản của nhóm ngành Báo chí, đào tạo chuyên sâu về Biên tập viên...

Giới thiệu chung – Chương trình đào tạo: Với mục tiêu đào tạo những chuyên gia không chỉ có trình độ chuyên môn xuất sắc mà còn có phẩm chất chuyên nghiệp, phát triển cá nhân một cách toàn diện....

Hiện tại trường trung cấp thông tin truyền thông Hà Nội đang liên kết đào tạo với Hiệp hội thương mại điện tử của Hàn Quốc và Trung Quốc và đang tập trung nghiên cứu kế hoạch liên kết với một số trường tại Ấn Độ và philippin.