Hỗ trợ trực tuyến

Chương trình đào tạo

Chương trình tuyển sinh

Liên hệ trực tiếp

04.33554745
0988816248

Bạn đang ở đây

Liên kết đào tạo nước ngoài

Hiện tại trường trung cấp thông tin truyền thông Hà Nội đang liên kết đào tạo với Hiệp hội thương mại điện tử của Hàn Quốc và Trung Quốc và đang tập trung nghiên cứu kế hoạch liên kết với một số trường tại Ấn Độ và philippin.